Vizyon ve Misyonumuz

AGÜ Makine Mühendisliği Bölümü'nün Vizyonu

  • Bilime ve topluma üst düzeyde katkı sağlayabilecek makina mühendislerini yetiştirmek,
  • Öğretim üyeleri ve öğrenciler ile birlikte katılımcı, nitelikli ve yüksek katma değere sahip çalışmalar gerçekleştirmek.
  • Çok yönlü düşünme kabiliyetine sahip ve toplumun ihtiyaçlarına olumlu katkıda bulunabilecek bireyler yetiştirmek. 

AGÜ Makine Mühendisliği Bölümü'nün Misyonu

  • Ulusal ve Uluslararası projeler geliştirmek ve üst düzey projelerde etkin çalışmalar göstermek.
  • Bilime ve teknolojik gelişmelere katkı sağlayacak araştırma ve geliştirme çalışmalarını yürütmek.
  • Küresel sorunlara çözüm geliştirebilen ve araştırma odaklı öğrenme sistemine sahip bireyler yetiştirmek.