Projeler

Proje Yürütücüsü Proje Başlığı Proje Kodu Proje Bütçesi
Çağatay Yılmaz

S2-Cam ve Bazalt Fiberler ile Takviye Edilmiş Termoset Polimer Matrisli Kompozitlerin Talaşlı İmalat ile İşlenebilirliğinin Ses Yayılımı ve Freze Çakısına Gömülü İnce Film Termokupllar Kullanılarak En İyilenmesi

221M085 804550 TL
       
Çağatay Yılmaz

Yenilikçi Fiber ve Matris Malzemesi Kullanılarak Reçine Transfer Kalıplama Metodu ile Snowboard Üretimi

2210639 200000 TL
       
Burak Bal

Zırh Çeliklerinin Hidrojen Gevrekliği Davranışlarının Deneysel Yöntemlerle Belirlenmesi ve Hidrojen Giderme Operasyonunun Optimizasyonu

SAYP AGU-FNSS 167997,90TL
       
Burak Bal

Savunma Sanayinde ki Yüksek Mukavemetli Çeliklerin Hidrojen Gevrekliğinin Araştırılması için

Kontrollü Elektrolitik Deney Düzeneği Tasarımı

TÜBİTAK 2209/B 5000 TL
       
Burak Bal Farklı Mikroyapısal Değişkenlerin Yüksek Manganlı Fe-33mn Çeliğinin Pekleşme Davranışına Etkilerinin Araştırılması TÜBİTAK 1002 28550 TL
       
Burak Bal Çok Ölçekli Malzeme Modellemesi Yoluyla Talaşlı İmalat Çıktılarının Daha Kapsamlı Ve Doğru Analizi TÜBİTAK 3001 72000 TL
       
Burak Bal Yüksek manganlı östenitik çeliklerin mekanik davranışlarının deneysel yöntemler ile belirlenmesi ve çok ölçekli modelleme yöntemi ile araştırılması AGU BAP  
       
Burak Bal Hidrojen depolamada kullanılan malzemelerde önemli sorunların çözülmesi: Hidrojen gevrekleşmesi mevcudiyetinde çatlak ilerlemesi TUBİTAK BİDEB 2219  
       
Burak Bal Alüminyum malzemelerin mekanik karakterizasyonu Aselsan  
       
Faruk Keçeci Design and Prototyping of a Wired Vacuum Cleaning Robot TUBİTAK/5140070  
       
Faruk Keçeci Precise Planning of Shoulder Surgery Using Image Processing İTU BAP  
       
Faruk Keçeci Measuring Three Dimensional Shoulder Model in MRI and CT Scan Images Using Image Processing Bezmialem University Hospital BAP  
       
Faruk Keçeci Precise Planning of Shoulder Surgery Using Image Processing ITU BAP/39686  
       
Faruk Keçeci Modular Swarm Robotics: ITU - Library Automation ITU BAP/38714  
       
Faruk Keçeci Adaptive Skid Control of an Omnidirectional Robot TÜBİTAK/112E173  
       
Faruk Keçeci Advanced Control Applications for Rescue Robots with off-the-shelf Electronics ITU BAP/36482  
       
Faruk Keçeci Development of a Drive System with a Cycle Skip for an Internal Combustion Engine TÜBİTAK/110M568  
       
Faruk Keçeci Impact Resistant Throwable Rescue Robot ITU BAP/33833  
       
Faruk Keçeci Design and Manufacturing of Wearable Exoskeleton Robot TÜBİTAK/104M112  
       
Faruk Keçeci Design and Prototyping of a Fireproof Fire Fighting Robot TÜBİTAK/104M112  
       
Faruk Keçeci Design and Prototyping of a Rescue Robot for Earthquake Rescue Operations İYTE BAP/038  
       
Faruk Keçeci Mechatronic Design of a Completely Mechanical Quick-changeable Joint for Multipurpose Explosive Ordnance Disposal Robots DPT/012  
       
Faruk Keçeci Design and Prototyping of a Mechatronic System as a Drag Reduction Device for Busses İYTE BAP/049  
       
Faruk Keçeci Explosive Ordnance Disposal Robot Design and Prototype Manufacturing TÜBİTAK/104M122  
       
Aydın Güneş Dökme Demir Ve Bronz Talaşlarının Geri Dönüştürülmesi İle Metal Matris Kompozit Malzemelerin Üretimi Mekanik Özelliklerinin ve Kendiliğinden Yağlamalı Kaymalı Yatak Olarak kullanılabilirliğinin Araştırılması TUBITAK 1001-113M141 300.000 TL
       
Aydın Güneş

Üzerinde Yüzey Çatlağı Bulunan Hibrid Tabakalanmış Kompozit Levhaların Dinamik Davranışlarının İncelenmesi

Selçuk-BAP

24.000 TL
       
Aydın Güneş

Yüzey Çatlaklı Hibrid Kompozit Levhaların Düşük Hızlı Darbe Altında Hasar Davranışlarının İncelenmesi

Selçuk-BAP 12.000 TL
       
Aydın Güneş

Dökme Demir/Bronz Talaşlarının Geri Dönüştürülmesiyle Elde Edilen Kompozit Malzemelerin Aşınma Özelliklerinin Araştırılması

KTUN-ÖYP

30.000 TL