Program Hakkında Bilgi

Program Hakkında Bilgi

Abdullah Gül Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü, gelişime açık, aktif öğrenme odaklı, takım çalışması uygulamaları etrafında oluşturulmuş bilimsel temelli teorik ve uygulamalı derslerin üzerine kurgulanmış özel bir eğitim öğretim programı uygulamaktadır. Böylece öğrenciler kariyerlerine; araştırma, inovasyon, topluma hizmet ve girişimcilik alanlarında küresel rekabete hazır olarak yetişirler.Abdullah Gül Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’ne özgü program, öğrencilerin girişimcilik, yaratıcılık, liderlik, takım çalışması, bilimsel düşünme ve hayat boyu öğrenme becerilerini, eğitim öğretim programının her aşamasında aktif öğrenme metotlarının kullanılması yoluyla ve  disiplin içi ve disiplinler arası projelerin öğrencilerin fikir ve geri bildirimlerine göre şekillendirilmesi  yoluyla geliştirmesini amaçlamaktadır.Etkin bilgisayar simülasyonları ile ve çeşitli laboratuvarlardaki deneysel araştırmalar ile desteklenen geleneksel teknik alanlardaki çalışmaların dışında; küresel, ekonomik, çevresel ve toplumsal odaklı problemlere mühendislik çözümleri aramak üzere: Enerji Sistemleri,  Akışkanlar Mekaniği, Tasarım ve İmalat, Mekatronik, Kontrol Sistemleri, Robotik, Titreşim ve Akustik, Otomotiv Mühendisliği, Kompozit Malzemeler, Biomekanik, Yenilenebilir Enerji, Batarya Mühendisliği, Sürdürülebilir Tasarım ve Üretim gibi hem klasik hem de yeni gelişmekte olan alanlarda kurulmuş olan laboratuvarlarda araştırma ve eğitim çalışmaları yapılmaktadır. 

Program Eğitim Amaçları

AGÜ Makine Mühendisliği Bölümü lisans programı:

  • Dünyanın önde gelen firmalarında veya akademik kuruluşlarında görev alan

  • Temel bilim ve mühendis bilgilerini etik, çevre ve toplumsal farkındalık içerisinde kullanan

  • Yaşam boyu öğrenme ve araştırma merakını kaybetmeyen, ve 21. yüzyılın zorluklarına teknik ve bilimsel yetkinlikleri ile çözüm bulabilen

mezunlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır. 

Program Çıktıları

1. Makina mühendisliği ile ilgili gerçek yaşam problemlerinin çözümünde temel bilimler ve mühendislik temel bilgisini uygulama becerisi

2. Makina mühendisliği problemleri için çözümler üretme ve belirtilen kriterleri karşılayan mekanik sistemleri tasarlama becerisi

3. Analitik ve eleştirel düşünme

4. Çok disiplinli takımlarda çalışabilme becerisi

5. Toplumsal ve çevresel bağlamlarda makina mühendisliği ile ilgili küresel mühendislik problemlerine sürdürülebilir çözümler arama

6. Mühendislik uygulamalarında mesleki ve etik sorumluluğun farkındalığı

7. Teknolojik gelişmeleri ve çağdaş araştırma konularını yaşam boyu öğrenmeye duyulan gereksinimin farkındalığı ile takip etme

8. Etkili bir şekilde iletişim kurabilme becerisi

9. Deney tasarlama, deneysel verileri analiz ederek sonuç elde etme ve sonuçlara dayalı mühendislik kararları alabilme

10. Makina mühendisliği problemlerini araştırmaya dayalı bilgi, deneysel ve sayısal çalışmalar dahil araştırma yöntemlerini kullanarak inceleme

İstihdam Olanakları

Bölümümüz tarafından sunulan eğitim programında edinilen bilgi ve beceriler sayesinde, mezunlarımız Savunma, Havacılık, Çelik, Otomotiv, Yenilenebilir Enerji ve Robotik gibi kritik sektörlerde faaliyet gösteren önde gelen ulusal ve küresel şirketlerde iş bulabilmektedir.

Mezunlarımız ayrıca yurt içi ve yurt dışı üniversitelerde yüksek lisans ve doktora programlarına katılarak ileri derece akademik çalışmalarına devam etmektedirler.