Bölümümüzün aşağıdaki üniversitelerle Erasmus anlaşmaları bulunmaktadır.

1. Telecom SudParis
2. Universite de Technologie de Troyes(UTT)
3. FH Münster-University of Applied Sciences
4. Deggendorf Institute of Technology
5. Clausthal University of Technology
6. Piraeus University of Applied Sciences
7. Universitat Politecnica de Catalunya